Calendario

O calendario de avaliación para as materias pendentes é o seguinte:

  • 1ª Avaliación: sesión de avaliación o 18/12/2019. Entrega de notas o  20/12/2019.
  • 2ª Avaliación: sesión de avaliación o 17/03/2020. Entrega de notas o 18/03/2020.
  • 3ª Avaliación: sesión de avaliación o 22/06/2020. Entrega de notas o 23/06/2020.

Calendario de exames finais para o alumnado con materias pendentes de bacharelato e ESO. Os exames finais celebraranse con anterioridade á avaliación final. (Será no mes de Maio. Actualizarase cando se aprobe o mesmo)