Calendario

O calendario de avaliación para as materias pendentes é o seguinte:

  • 1ª Avaliación: sesión de avaliación o 24/01/19. Entrega de notas o  25/01/19.
  • 2ª Avaliación: sesión de avaliación o 11/04/19. Entrega de notas o 12/04/19.
  • 3ª Avaliación: sesión de avaliación o 24/06/19. Entrega de notas o 25/06/19.

Calendario de exames finais para o alumnado con materias pendentes de bacharelato e ESO. Os exames finais celebraranse con anterioridade á avaliación final. (Será no mes de Maio. Actualizarase cando se aprobe o mesmo)