Calendario

O calendario de avaliación para as materias pendentes é o seguinte:

 • 1ª Avaliación: sesión de avaliación o 18/12/2019. Entrega de notas o  20/12/2019.
 • 2ª Avaliación: as sesións de avaliación dependerán dos grupos.
  • 2º Bacharelato, 2º CMIT, 2º CMXA e 2º CSAF o 17/03/2020. Entrega de notas o 18/03/2020.
   • Calendario de exames finais de 2º CMIT, calendario de exames finais de 2º CMXA e calendario de exames finais de 2º CSAF.
  • ESO, 1º Bacharelato e 1º de ciclos o 1/04/2020. Entrega de notas o 3/04/2020.
  • 2º FPB o 21/04/2020. Entrega de notas o 22/04/2020.
 • 3ª Avaliación: sesión de avaliación o 22/06/2020. Entrega de notas o 23/06/2020.

Calendario de exames finais para o alumnado con materias pendentes de bacharelato e ESO. Os exames finais celebraranse con anterioridade á avaliación final. (Será no mes de Maio. Actualizarase cando se aprobe o mesmo)