Calendario

O calendario de avaliación para as materias pendentes é o seguinte:

  • 1ª Avaliación: sesión de avaliación o 25/1/17. Entrega de notas o 27/1/17.
  • 2ª Avaliación: sesión de avaliación o 26/4/17. Entrega de notas o 28/4/17.
  • 3ª Avaliación: sesión de avaliación o 26/6/17. Entrega de notas (por determinar).

Calendario de exames finais para o alumnado con materias pendentes de bacharelato e ESO. Os exames finais celebraranse con anterioridade á avaliación final.