Delegados

Relación de delegados do curso 2018-2018.

A presidenta da Xunta de delegados é --------------

 CURSO DELEGADO/A
 1º ESO

 

 2º ESO

 

 3º ESO

 

 4º ESO

 

 1º FPB

 

1º BAC:

 

2º BAC:

 

1º CMXA:

 

1º CSAF:

 

2º CSAF:

 

1º CMIT:

 

2º CMIT:

 
1º FPB

 

2º FPB