Enquisa de convivencia

Conforme ao establecido o 30 de xuño na lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa e ao aprobado o 20 de decembro de 2013 no Plan de Convivencia do IES, a dirección do centro, no exercicio das súas funcións, establece como procedemento de recollida de información relativa á convivencia do alumnado do centro a seguinte enquisa. A ferramenta para a recollida de información só estará activa por un periodo determinado e só ao acceso do alumnado do centro. Para cumplimentar a enquisa, pincha no seguinte enlace Enquisa de convivencia 2014 (non activa).

Se queredes acceder aos resultados da enquisa de convivencia 2014, pinchade en Resultados da enquisa.