Equipo Directivo

O equipo directivo para o curso 2018-2019 está composto por:

  • Director: Lorenzo Fraga Montero
  • Xefa de estudos: Marta Alfonsín Ríos.
  • Secretaria: Rosa Ventín Pena.
  • Vicedirector: Mónica Pérez Arias.