ENTREGA CUALIFICACIÓNS 2º BACHARELATO

A entrega das cualificacións da avaliación extraordinaria de 2º de bacharelato será o martes día 25 de xuño ás 10 horas.
Os/as alumnos/as disporán de mércores 26 e xoves 27 para realizaren consultas ao profesorado e, no seu caso, reclamaren a revisión das cualificacións perante os departamentos didácticos correspondentes.