ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS

Todos os cursos, agás 2º de bacharelato, recibirán as cualificacións o mércores día 26 de xuño ás 10 horas.
Os/as alumnos/as disporán de xoves 27 e venres 28 para realizaren consultas ao profesorado e, no se caso, reclamaren as cualificacións perante os departamentos didácticos correspondentes.