COMUNICADO ÁS FAMILIAS

Ao longo da fin de semana os titores de todos os grupos do IES Espiñeira establecerán contacto coas familias a través da aplicación Abalar, correo electrónico ou vía telefónica, para ditar instrucións sobre o proceder do profesorado nas distintas materias e coa fin de coordinármonos entre todos para continuar a actividade lectiva de forma on line.
Lembramos que toda a información de interese referida ao centro sobre esta crise será publicada na páxina web.
Por tanto prégase ás familias que permanezan atentas á aplicación Abalar e aos seus correos electrónicos (alumnado ou familia) por calquera mensaxe que poidan recibir e que consulten a web con asiduidade. Para calquera dúbida estamos á súa disposición no teléfono: 881 866 630