Probas de acceso a ciclos de grao medio e superior. Convocatoria 2019.

Xúntase o borrador da Orde pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2019. Recorda que o prazo de inscrición é do 7 ao 22 de marzo para o acceso ao grao medio (proba o 28 de maio) e do 28 de xaneiro ao 8 de febreiro para o grao superior (proba o 10 de abril).

Páxinas