EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE CAFETERÍA DO IES ESPIÑEIRA

O prazo de solicitudes para a explotación da cafetería do IES ESPIÑEIRA (Instrución 7/2017, do 30 de Maio, para a contratación do servizo de xestións e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería, a disposición na conserxería do centro), é dende o 5 de xullo ata o 12 de xullo.
Lugar de presentación na secretaría do centro.

TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE A FOLGA DO 20 E 21 DE XUÑO NO SECTOR DO TRANSPORTE POR ESTRADA

Nos servizos regulares de uso especial para transporte de escolares, manteranse como esenciais os servizos de entrada aos centros desde ás 7.30 ata as 10.30 horas e os de saída desde das 13.30 ás 19.00 horas nos itinerarios de transporte escolar de estudantes de niveis de ensino obrigatorio, cuxa lonxitude total sexa superior a 4 km.

Páxinas