Xefes de Dpto

Departamento

Profesor

Filosofía (XD)

Carou Rey, José

Orientación (XD)

Castro Castro, Antonio

FOL (XD)

Chouza Blanco, Carlos Javier

Física e química (XD)

Domínguez, Encarna

Castelán (XD)

Domínguez Magallón, María del Mar

Economía (XD)

Ruipérez Puente, Paloma

Relixión (XD)

Ferreiros Blanco, María Teresa

Latín (XD)

Fraga Montero, Lorenzo

Administración (XD)

Rodríguez Díaz, Julia

Electrónica (XD)

Lorenzo Álvarez, Juan Carlos

Xeografía e Historia (XD)    

Pardavila Neira, María

Matemáticas (XD)

Domínguez Pérez, Mariana

ENL

Picón Romero, Margarita

Galego (XD)

Picón Romero, Margarita

Inglés (XD)

Pagán Vázquez, Alberte

Bioloxía e Xeoloxía (XD)

Doval Davite, Carlos

Artes plásticas (XD)

Pérez Arias, Mónica

Tecnoloxía (XD)

Araújo Rodríguez, Luis

EF (XD)

Pimentel González, Manuel

Francés (XD)

Sequedo Castro, Ana María

Informática (XD)

Alfonsín Ríos, Marta

FCT

Busto Lobato, Carlos